Articles

Pawłowicz Bohdan, “Nieprawda! Z powodu książki pana Jerzego Szareckiego pt. Na pokładzie „Lwowa” “, Morze  nr 11, pages 10–11 1929.